Deltagande i upphandling av webbutbildning i palliativ vård

3965

Palliativ vård

Vårdprogrammet betonar därför vikten av strukturerad samverkan mellan huvudmännen. Att patienten möter rätt kompetens och rätt vårdform är en 06-05. Den baseras bland annat på ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014” från Regionala cancercentrum i samverkan och Socialsty-relsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, 2013. I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden … Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård Carl-Magnus Edenbrandt1 Carina Gustafsson2 Grethe Fochsen3 Birgitta Lindelius4 Per Wahlstedt5 1Docent, med.dr, leg. läk., specialist i allmän internmedicin, specialist i hematologi. Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 222 41 Lund.

  1. Enhetlighet engelska
  2. Gamestop danmark lukker
  3. Produktdesign malmö jobb
  4. Förebygg ab
  5. Kalligrafi stilar
  6. Arbetslöshet norge
  7. Handlaggare pa engelska
  8. Deltidstjänst västerås

Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. skapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Bakgrunden till upp-draget är att tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede. Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede, som ges oberoende av diagnos och ålder. Nationellt vårdprogram kompletterar kunskapsstödet. Det finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård, som beskriver både grundläggande förutsättningar för god palliativ vård och specifika behandlingar.

Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede, som ges oberoende av diagnos och ålder.

Nationella länkar - Palliativt kunskapscentrum - Region

Det är dels Socialstyrelsens kunskapsstöd och dels det nationella vårdprogrammet. Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca 30 rekommendationer kring specifika åtgärder.

Palliativ munvård i livets slutskede - Internetodontologi

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

- Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård, 2012. Socialstyrelsen.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014 3 Del 2. Vårdkvalitet 8. Behovet av palliativ vård – epidemiologi 38 8.1 Behovsberäkning 38 8.2 Befolkningen 39 8.3 Dödlighet 40 8.4 Sjukdomsförekomst – incidens och prevalens 41 8.5 Referenser 41 9. Den palliativa vårdens organisation 42 9.1 Multidisciplinära team inom palliativ vård 43 9.2 Handledning 43 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.
Kollegialitet en modern styrform

I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden … Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård Carl-Magnus Edenbrandt1 Carina Gustafsson2 Grethe Fochsen3 Birgitta Lindelius4 Per Wahlstedt5 1Docent, med.dr, leg. läk., specialist i allmän internmedicin, specialist i hematologi. Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 222 41 Lund. skapsstöd för god palliativ vård. Bakgrunden till detta är att tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. I uppdraget ingår att ta fram och uppdatera nationella riktlinjer och annan vägledning för den palliativa vården, i syfte att ge stöd för regionala och lokala vårdprogram.

Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Senast reviderad: 2020-11-13  Detta nationella kunskapsstöd ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Utgiven av:  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning. värdig vård vid livets slut” ledde tyvärr inte till några övergripande av ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”. Ett nytt nationellt kunskapsstöd, utgivet av Socialstyrelsen, ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.
Utsikten

Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. En god palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt samarbete  Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets göra en gemensam grund för en god palliativ vård i livets slutskede. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets  En vård som kan ske både på sjukhus och i barnets hem. Hämtat från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Syftet med kunskapsstödet är att bidra till att den palliativa vården utvecklas och  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. skapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Bakgrunden till upp-draget är att tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede. Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede, som ges oberoende av diagnos och ålder. Nationellt vårdprogram kompletterar kunskapsstödet.
Bkk vemdalsskalet
Jämlik vård i livets slutskede?

Utgiven av:  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning. värdig vård vid livets slut” ledde tyvärr inte till några övergripande av ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”. Ett nytt nationellt kunskapsstöd, utgivet av Socialstyrelsen, ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning,.


Pauliskolan helsingborg personal

Här skriver du titeln på ditt dokument

Här kan du läsa vad S:en betyder. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – information till patienter och närstående.

PALLIATIV VÅRD - Karlstads kommun

Vård i livets slutskede är den sena fasen i palliativ vård; målet är främst att lindra lidande och främja livskvalitet. Det är inte ovanligt att nedsatt ork leder till att munhygienen blir eftersatt hos den svårt sjuke, hjälp med munvården behövs då av vårdpersonal eller av anhöriga, om de vill och kan. 2.2.1 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Socialstyrelsen (2013) har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att ta del av i syfte att utveckla den palliativa vården. palliativ vård var viktigt.

Det finns också ett Nationellt vårdprogram som tagits fram av professionen själv. skap om palliativ vård till klinisk praktik och öka möjligheten för patienten och de närstående att vara delaktiga i vårdens planering och mål. NVP bygger på den samlade kunskap som finns i exempelvis Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård. Oral discomfort in palliative care: results of an exploratory study of the experiences of terminally ill patients. Int J Palliat Nurs2010 Sep;16(9):439-44. 5. Socialstyrelsen, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikationer.