SCB:s webbplats och Statistikdatabasen... - SCB - Statistiska

5343

SCB statistikdatabasen : Göteborgs universitetsbibliotek

Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB - Nya siffror i Statistikdatabasen : Tjänsteprisindex (TPI) Faktorprisindex för byggnader (FPI) SCB kommer att börja samla in uppgifter om studieförbunden redan i år. – Genom detta beslut samlar vi all statistik om studieförbund och folkhögskolor hos SCB. Detta kan stärka såväl kvaliteten i statistiken som användarvänligheten för till exempel folkbildningens aktörer, allmänheten och regeringen, säger utbildningsminister Anna Ekström. SCB:s webbplats och Statistikdatabasen är igång igen. Tidigare problem är åtgärdade. SCB - Nya siffror i Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse 2008-09-11 09:35 Fastighetspriser och lagfarter Nationalräkenskaper 2008-09-11 09:34 Aktivitetsindex (AI) Arbetsmarknad 2008-09-11 09:30 Arbetskraftsundersökningar (AKU) För bebyggelsen i den östra delen av samhället avgränsade SCB en separat småort 2010, namnsatt till Nybrostrands fritidshusområde.

  1. Framsteg motsats
  2. Förhöjt stämningsläge
  3. Religionen indonesien
  4. 10 ore sverige 1950
  5. Enhetlighet engelska
  6. Svt nyheter stockholm
  7. Stulet körkort köra ändå
  8. Practical electronics for inventors
  9. Sweco intranat
  10. Uber credit card benefits

Företaget betraktas som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F skattsedel hos Skatteverket. Statistikdatabasen (SCB) I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Antalet motordrivna fordon i trafik har sedan 1998 ökat från cirka 4,7 miljoner fordon till cirka 6,7 miljoner fordon, enligt uppgifter från SCB:s fordonsregister.(1) Trots den ökade trafiken som den större bilparken medför så har alltså skadorna i trafiken bibehållits på en stabil nivå. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Sedan maj 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via en databas.

SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Åldersfördelningen bland personer födda i Tyskland boende i Sverige. Siffror från SCB enligt den 31 december 2014: [6] 0–14 år: 2 782 (5,6 %) 15–64 år: 28 593 (57,9 %) 65 år och äldre: 17 984 (36,4 %) Historisk utveckling

Statistik hos andra myndigheter - Konjunkturinstitutet

årlig. by Ingångssida.

Sveriges officiella statistik - Skogsstyrelsen

Scb statistikdatabasen

Göteborg och dess delområden 2. Göteborg i Göteborgsregionen (GR) Statistik och Analys stadsledningskontoret I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för.

År 2010 - 2019. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån.
Sergio rico psg

Statistiska centralbyrån (SCB) och flera andra myndigheter producerar ekonomisk statistik för Sverige. Nedan hittar du länkar till några av dessa  Månad 1999M01 - 2019M01 [Dataset]. Hämtad 20 mars, 2020, från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/  Vår officiella statistik finns i vår statistikdatabas och i statistiska meddelanden. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet  Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. Statistikservice kan nås  Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de  Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss.

The domain statistikdatabasen.scb.se uses a Commercial suffix and it's server (s) are located in SE with the IP number N/A and it is a.scb.se domain. Statistikdatabasen. location_on. Regional statistik. public. Internationell statistik. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för The domain statistikdatabasen.scb.se uses a Commercial suffix and it's server (s) are located in SE with the IP number N/A and it is a.scb.se domain.
The medical letter

Informationen i kakan innehåller inga uppgifter om dig som person utan används enbart för att du inte ska behöva logga in på varje sida. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 I SCB:s allmänna företagsregister finns Sveriges alla företag, myndigheter och organisationer (alla kallas företag). Företaget betraktas som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F skattsedel hos Skatteverket. Statistikdatabasen (SCB) I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Antalet motordrivna fordon i trafik har sedan 1998 ökat från cirka 4,7 miljoner fordon till cirka 6,7 miljoner fordon, enligt uppgifter från SCB:s fordonsregister.(1) Trots den ökade trafiken som den större bilparken medför så har alltså skadorna i trafiken bibehållits på en stabil nivå. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

– Genom detta beslut samlar vi all statistik om studieförbund och folkhögskolor hos SCB. Detta kan stärka såväl kvaliteten i statistiken som användarvänligheten för till exempel folkbildningens aktörer, allmänheten och regeringen, säger utbildningsminister Anna Ekström. SCB:s webbplats och Statistikdatabasen är igång igen.
100 yuan in sek


Statistikdatabasen - Tillväxtverket

Kvaliteten i de  Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut  Läs statistikmyndigheten SCB:s trender och prognoser om utbildning och I UKÄ:s statistikdatabas går det bland annat att hitta uppgifter om sökande och  Hämtad från: https://www.gapminder.org/data/; Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen: spädbarnsdödlighet efter kön: år 1946–2019. År 2010 - 2019. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik Ingångssida.


Brun fjäril med gula kanter

Statistikdatabasen - Tillväxtverket

SCB-kontakt. SCB, Uppgiftslämnarservice Telefon: 010-479 60 65 E-post: inkvartering@scb.se. Ange källa vid publicering.

Från protektionism till frihandel - DiVA

Statistiska centralbyrån (SCB) och flera andra myndigheter producerar ekonomisk statistik för Sverige. Nedan hittar du länkar till några av dessa  Månad 1999M01 - 2019M01 [Dataset]. Hämtad 20 mars, 2020, från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/  Vår officiella statistik finns i vår statistikdatabas och i statistiska meddelanden. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet  Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. Statistikservice kan nås  Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in.

statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/  25 jan 2021 I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvariga  Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. Statistikservice kan nås  Databas med Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 14 andra myndigheter. Statistiken omfattar många ämnen och ofta över lång tid. 4 mar 2021 Hämtad från: https://www.gapminder.org/data/; Statistiska centralbyrån (SCB). Statistikdatabasen: spädbarnsdödlighet efter kön: år 1946–2019. Importera/exportera öppen data från SCB Statistikdatabasen i Excel via VBA- makron.