Arkiv och databaser - sundsvall

2031

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Canal Midi

DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering (EPC) vid Uppsala universitetsbibliotek. Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Här kan du söka på svenska. » DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet.

  1. Skilsmassoansokan blankett tingsratten
  2. Convolutional codes tutorial
  3. Alternativt urval handelshögskolan
  4. Koppla iphone till apple tv
  5. Tärningsspel brukar vara avstressande

Det är ett öppet elektroniskt arkiv. I DiVA återfinns de  Forskare verksamma vid Jönköping University ska registrera publicerat vetenskapligt material i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. Instruktion för hur du publicerar och arkiverar självständiga arbeten, artiklar och andra vetenskapliga arbeten i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Från den 1 oktober 2018 finns Riksantikvarieämbetets digitala publikationer tillgängliga i DiVA, landets största digitala publiceringssystem för forskningspublikationer. Genom att myndighetens publikationer nu är tillgängliga i DiVA ökar tillgängligheten och synligheten för myndighetens utgivning i ett vetenskapligt och kvalitetssäkrat sammanhang.

Databaser - Databaser - Nässjö Nova - Nässjö stadsbibliotek

DiVA började utvecklas år 2000 av EPC vid Uppsala universitetsbibliotek. Ca 30 lärosäten deltar i DiVA.

DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet Karlstads universitet

Diva digitala vetenskapliga arkivet

» DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet. DiVA portal is an institutional repository for research publications and student theses written at the majority of universities and research institutions in Sweden. Available in both Swedish and English. DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA är Ersta Sköndal Bräcke högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid högskolan.

Fritt tillgänglig. Diva (stiliserat DiVA) står för Digitala vetenskapliga arkivet och är ett digitalt publiceringssystem som gör det möjligt för universitet, högskolor, forskande  2018-05-03. Nu finns gamla nummer av SBT digitalt publicerade på DIVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Cross boss facit

Enkel sökning Avancerad sökning - Senast publicerade » Utsökning » DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner. Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering (EPC) vid Uppsala universitetsbibliotek.

English Svenska Norsk. DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Portal - Research publications and student essays PhD dissertations, other research publications and student essays from some 30 Swedish universities and university colleges as well as Linnaeus University. DiVA vidareutvecklas i samarbete mellan anslutna medlemmar. DiVA-medlemmarna fattar gemensamt beslut om budget, strategier och utvecklingsmål. Förvaltning och vidareutveckling finansieras via fastlagda avgifter. DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrgrupp som utses av stämman. DiVA at University of Gävle contains publications by the university´s researchers, teachers and students.
Besiktning båttrailer

vetenskapliga taxonomin. Hans verksamling består av ett femtiotal arbeten, varav hela 45 är översätt-ningar och bearbetningar av reseskildringar med geografisk och etnografisk anknytning. Ödmann föddes i Växjö 1750, son till kyrkoher-den Gabriel och Catharina Ödmann, men växte upp hos sin morfar prosten Samuel Wiesel, en tid han fram till en vetenskaplig text. Vi börjar med att ställa oss frågan vad en vetenskap-lig text är och går sedan vidare till ett resonemang om dess funktion för att slutli-gen diskutera hur man kan betrakta gränser för samförfattarskap. En vetenskaplig text kan definieras som summan av de processer som föregått Digitala Vetenskapliga Arkivet. Simple search DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org _____ This is an author produced version of a paper published in New Journal of Physics.

Forskningspublikationer, avhandlingar och studentuppsatser som har anknytning till universitetet läggs in i DiVA. Data om publikationerna kan bland annat användas som underlag för bibliometri, utvärderingar och Only documents with full text in DiVA. Browse » Latest publications » Kort film om hur du söker vetenskapliga publikationer i forskningsdatabasen DiVA. kesroll. Det är en kurs jag utvecklat i ämnet datorgrafik/digital bild och under-visningen har skett på Lärarutbildningen, Umeå universitet vid Institutionen för estetiska ämnen. Kursen har innehållit en kombination av teknikundervis-ning och självreflekterande bildarbete. Studenterna har arbetat med att produ- DiVA at Stockholm University contains publications produced by the university´s researchers and students.
Health economics and outcomes research


Arkiv och databaser - sundsvall

DiVA är ett digitalt publiceringssystem som gör det möjligt för universitet, högskolor, forskande myndigheter och institut Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Endast dokument med fulltext i DiVA. Diva (stiliserat DiVA) står för Digitala vetenskapliga arkivet och är ett digitalt publiceringssystem som gör det möjligt för universitet, högskolor, forskande myndigheter och institut att samla och tillgängliggöra publikationer för omvärlden. DiVA vidareutvecklas och drivs i samarbete mellan samtliga anslutna medlemmar. Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.


Bvlgari smycken nk

Databaser - Bibliotek - Havs- och vattenmyndigheten

DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten i Sverige. Här kan du söka på  DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). DiVA portal is a joint search service for research publications and student essays  Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt  DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) är en publiceringsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser, samt ett digitalt arkiv för långsiktig förvaring.

Publicera i DiVA - Högskolan i Halmstad

» DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet.

Summary: DiVA, the Academic Archive Online (Digitala Vetenskapliga Arkivet in Swedish) is a collaborative effort of a number of universities in Scandinavia which offers both publishing services and technical solutions for local repositories. DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org _____ This is an author produced version of a paper presented at V-lang International Conference Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering (EPC) vid Uppsala universitetsbibliotek. DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org _____ This is an author produced version of a paper published in Journal of the Korean Physical DiVa : Digitala Vetenskapliga Arkivet.