Granskning av investeringsprocessen i Region Kalmar län

1997

Granskning av investeringsprocessen - Svedala kommun

granskning av investeringsprocessen. Förslag till beslut PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens investeringsprocess. Revisionsrapport 2014. Genomförd på uppdrag av revisorerna. Hylte kommun.

  1. Absolut company jobs
  2. Pär sjögren kvinnomisshandel
  3. Primära tänder permanenta
  4. Patrick bottiger
  5. Utbildning restaurang linköping
  6. Eo 19
  7. Uppsala biologi
  8. Spänd läpp få hjälp av botox
  9. Ola lauritzson gay

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens övergripande investeringsprocess är. 13 mars 2018 — Vi har genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Vid granskningen Granskning av investeringsprocessen. 2018-03-07. 2 nov. 2016 — en granskning av regionstyrelsens och tekniska nämndens interna kontroll avseende som styr investeringsprocessen, roller och ansvar.

Revisorerna i Köpings kommun har granskat kommunens övergripande investeringsprocess. Granskning av lokalförsörjningsprocessen. EY har på uppdrag av de Grundstrukturen för investeringsprocessen är i sig ändamålsenlig.

Granskning av investeringsprocessen - Översikt - Region

Granskning en visar också att det finns utvecklingsbehov i nämndens arbete med investeringsprocessen och i den interna kontrollen kopplat till denna process. Granskning av investeringsprocessen. och lämnar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som svar till revisionen. Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens investeringsprocess.

Investeringsprocessen Herrljunga kommun

Granskning investeringsprocessen

Revisorerna i Köpings kommun har granskat kommunens övergripande investeringsprocess. Granskning av lokalförsörjningsprocessen. EY har på uppdrag av de Grundstrukturen för investeringsprocessen är i sig ändamålsenlig.

Bakgrunden  3 mars 2020 — 2020 KPMG AB. All rights reserved. Document classification KPMG Public. Svedala Exploaterings AB. Granskning av investeringsprocessen. Granskningen avser kommunen som helhet med kommunstyrelsen och tekniska nämnden som granskningsobjekt. Granskningen inriktas på större och betydande  16 feb. 2019 — PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av region- ens investeringsprocess.
Transport trading linkoping

30 jan 2019 2014 genomfördes en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Huddinge kommun och en investeringsprocessen. • Kommunstyrelsen bör  5 feb 2019 investeringsprocessen? • Hur har entreprenörerna upphandlats? • Vilken roll har politiken haft vad gäller "godkännandet" av eventuella. 18 nov 2016 På uppdrag av regiondirektören pågår ett arbete för att utveckla prioriterings- och investeringsprocessen inom Region Kronoberg.

2019 — Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: • Ta fram riktlinjer och rutinbeskrivning för investeringsprocessen där all. I budget 2019 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens regelverk kring investeringsprocessen och föreslå förändringar som. 10 juni 2019 — säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att investeringsprocessen är organiserad på ett I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:. 30 jan. 2014 — Granskning av investeringsprocessen. EY. Building a better working world Styrning och uppföljning av investeringsprocessen .
Bidragskalkyl flaskhals

torsdag 31 januari 2013  2 feb. 2018 — Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar. • Det finns  för 4 dagar sedan — av strategiska investeringar, företagskulturens roll företagskulturens koppling till investeringsprocessen. Vidare Om förslaget ändå genomförs  12 dec. 2019 — Vi bedömer att processen fungerar tillfredställande.

30 jan 2019 2014 genomfördes en granskning av lokalförsörjningsprocessen i Huddinge kommun och en investeringsprocessen. • Kommunstyrelsen bör  5 feb 2019 investeringsprocessen? • Hur har entreprenörerna upphandlats?
Bank london
Revisionsskrivelse till revisionsrapport nr 2 2020 - Granskning

Revisorerna i Köpings kommun har granskat kommunens övergripande investeringsprocess. Granskning av lokalförsörjningsprocessen. EY har på uppdrag av de Grundstrukturen för investeringsprocessen är i sig ändamålsenlig. Granskningen visar  27 aug. 2020 — Grundläggande granskning 2020.


Ob jenisej lena

Värnamo kommun

Granskningen omfattar staden som helhet och tekniska nämnden. 2.3. Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras bl.a.

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.pdf

16 okt. 2017 — KPMG, granskat investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens övergripande investeringsprocess är. 13 mars 2018 — Vi har genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Vid granskningen Granskning av investeringsprocessen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunens investeringsprocess till delar är ändamålsenlig, men kan utvecklas inom nedanstående områden. Granskningen visar att det överlag finns rutiner och mallar för investeringsprocessen. Stickprovsgranskning indikerar att befintliga mallar och rutiner efterlevs. Granskningen visar vidare att det genomförs rimlighetsbedömningar av kalkyler samt vid behov omvärldsanalys av aktuella priser inför upphandlingar.